BelCirkels

15 februari 2021

Een van de doelen van de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid voor 2020 luidde: realiseren van BelCirkels. Dit doel was eveneens een doel van seniorennetwerk De Bijenkorf en van Netwerk Burgers in de Knel. Een werkgroep voortkomend uit de Coalitie werd aangevuld met personen uit de twee andere burgerinitiatieven.

Februari 2021 is het project gestart. Het richt zich niet alleen op eenzamen inwoners maar op al die inwoners die behoefte hebben aan contact. Dit is de reden dat de werkgroep besloot om BelCirkels niet onder hoede van een van de drie initiatieven van MeerSamen te plaatsen maar direct onder de Stichting. In de werkgroep blijven Humanitas Ontmoeting (voorzitter), Rode Kruis en KBO-PCOB verantwoordelijk voor continuïteit. Andere aanbieders, niet zijnde commercieel, en deelnemers aan de Coalitie ZamenEen kunnen toetreden.