CLUBHUIS VOOR BURGERINITIATIEVEN

18 juni 2020

Het bestuur van MeerZamen is in gesprek met de Commissie Open Hof over een clubhuis functie. De commissie verzocht ons om alle deelnemers in MeerSamen over de mogelijkheid tot tot gebruik van ruimtes in de Open Hof te informeren. Bij deze. April 2020  Beste leden van de coalitie tegen Eenzaamheid,
 
Onlangs hebben we met het bestuur  van de coalitie tegen eenzaamheid van gedachten gewisseld over onze toekomstplannen met het gebouw van Open Hof en of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Tijdens dat gesprek kwam als voorbeeld het idee naar boven over Open Hof als ‘clubhuis’ voor doelgroepen van organisaties die het maatschappelijk betekenisvol willen zijn, hoog in het vaandel hebben staan. Wij zouden graag het gesprek met jullie hebben over ons onderstaande plan en de mogelijkheden voor jullie organisatie om daarbij aan te sluitenEchter gezien de huidige situatie waarin wordt opgeroepen dat we juist ‘gezonde’ afstand moeten bewaren kan dat niet. Wel zouden we graag al een idee willen krijgen over uw gedachten bij dit initiatief. Welke organisaties daarin mogelijkheden zien. Dan kunnen we met hen op een later tijdstip alsnog daarover gericht het gesprek voeren.

Graag horen wij van u.

Namens de commissie Open Hof van de Protestantse gemeente Dronten,

met vriendelijke groet, Harko Boswijk en Anton Maris

acmaris@hotmail.com


Ter informatie onze visie over de mogelijke betekenis van Opeen Hof voor Dronten:

Over twee jaar willen wij als Protestantse gemeente Dronten ons gebouw “Open Hof” gaan gebruiken voor maatschappelijke, diaconale en missionaire taken.
De commissie Open Hof onderzoekt manieren waarop we invulling kunnen geven aan deze taken én hoe we dit met een commercieel dekkende exploitatie van het gebouw financieel mogelijk kunnen maken.

Als kerk zijn we er niet alleen voor onszelf. We willen ons verbinden aan de samenleving en het dorp waarin we leven. We willen meewerken aan de leefbaarheid van het dorp en omkijken naar het welzijn van mensen. Dat doen we vanuit ons geloof in Jezus, we zijn tenslotte een kerk. Zijn aandacht en liefde voor mensen inspireert ons.

De vraag die dan relevant is: Welke betekenis kan onze kerkelijke gemeente hebben naar de samenleving, welke rollen zijn daarbij mogelijk en hoe kan Open Hof worden ingezet om de activiteiten die daarbij passen te ondersteunen?
Wij ervaren dat er behoefte is aan een plek waar je: een luisterend oor wordt geboden.
Je liefde en verbondenheid kan ervaren; samen kunt nadenken over de vraag: wat is goed en zinvol leven?; inspiratie kan opdoen om ook zelf daarin een bijdrage te leveren en een helpende hand als er praktische hulp nodig is.

Wij hebben een mooi gebouw op een prachtige locatie, midden in het dorp. Daar willen we samen met andere organisaties iets moois aanbieden voor inwoners van Dronten. We willen nagaan of er draagvlak is voor een laagdrempelige ‘inloop’ voor alle inwoners van Dronten.

We onderscheiden hiervoor twee sporen:
1. Een “Open Hof”; de plaats voor ontmoeting midden in ons dorp.
Uitnodigend aanwezig zijn. Dat is voor ons een belangrijke missie. Een luisterend oor bieden aan mensen en ze op verhaal laten komen. Samen delen van inspiratie voor je dagelijkse leven (zingeving). Belangrijk daarbij is een laagdrempelige toegang, ruime openingstijden en beschikbaarheid van professionele ondersteuning.

2. Een “Open Hof”; de plaats voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en activiteiten gericht op mensen die minder zelfredzaam zijn. We vinden het een belangrijke taak en opdracht om te helpen wie geen helper heeft. De activiteiten die daaruit voortkomen zijn erg belangrijk voor de samenleving. Graag willen we ruimte bieden om in Open Hof, gezamenlijk met meerdere partijen en mensen, inhoud te geven aan deze taken. Zo versterken we elkaar en hebben we meer schouders die zich voor deze taken willen inzetten. Initiatieven die betekenisvol kunnen zijn voor de samenleving kunnen worden gefaciliteerd. Dat wil zeggen dat Open Hof, of partijen die deelnemen, kunnen adviseren over hoe nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart. Ze kan voorzien in middelen om te kunnen starten of voorzien in onderdak voor de activiteiten die worden georganiseerd. Ook de al bestaande activiteiten van de protestante gemeente, waarmee middelen voor het goede doel worden gegenereerd, passen ook prima binnen dit spoor (bazar, crea-groep en olliebollengilde).