COALITIE ZAMENEEN VINDT ONDERDAK

15 april 2020

De Coalitie Zameneen gemeente Dronten is in 2019 opgericht door twee zgn. burgerinitiatieven. Seniorennetwerk De Bijenkorf en netwerk Burgers in de Knel. Enkele bestuurders uit beide netwerken besloten een tijdelijk bestuur voor de Coalitie te vormen. Eind 2019 werd duidelijk wat een succes de Coalitie had. Meer dan 60 organisaties waaronder gemeente hebben zich aangesloten bij de coalitie. Landelijk werd de gemeente geprezen om de werkwijze en vorm van de organisatie.

Tegelijk werd duidelijk hoe breekbaar de coalitie is. In het Plan van aanpak 2020 werd dan ook opgenomen om de coalitie met haar baanbrekende werkwijze een goede toekomst te geven Die werkwijze rekent af met concurrentie waar het ten koste gaat van de burger. En zet in op samenwerking.

Die toekomst is nu ontworpen. Er komt een stichting MeerSamen met boven het klein slagvaardig bestuur een Programmaraad als algemeen bestuur. De coalitiegenoten van MeerSamen zijn onderverdeeld in clusters en vertegenwoordigers van de cluster (n. zorg) nemen deel in de Programmaraad. Onder het bestuur vallen de burgerinitiatieven. Deze kunnen nu van elkaars projecten en vrijwilligers profiteren. En het tekort aan ervaren vrijwilligers – bestuurders opvangen. Ook samen richten zij nu een servicecentrum in waar ondersteunende diensten voor alle activiteiten beschikbaar gaan komen.

De Corona pandemie heeft Nederland getoond dat het uit moet zijn met concurrentie in de zorg en hoe belangrijk het is om samen te werken. De burgerinitiatieven wisten dit al en MEERSAMEN gaat hun vertaling worden van het concept.