Wie doet er mee?

Juist omdat een gevoel van eenzaamheid dwars door de samenleving loopt en van alle leeftijden is, kan iedereen zijn steentje bijdragen in de vermindering.  De Coalitie ZamenEen wordt daarom gevormd door een prachtige, brede mix van organisaties, instellingen, stichtingen en verenigingen vanuit alle delen van onze lokale samenleving. 

Deelnemende partijen variëren van woningbouwvereniging tot gezondheidscentrum, van sportclub tot kapper, van hospice tot politie, van kerk tot supermarkt. Het gaat om verbinding, om het besef dat sociaal contact net als eten en drinken tot de basisbehoeften van de mens behoort.

Volgende organisaties ondersteunen de strijd tegen eenzaamheid:

AH Jan Schuurhuis

Supermarkt met sociale binding met het eigen dorp. Ook oog voor de individuele klant en ondersteunt daarom ook van harte het programma van MeerSamen.

Algemene Bridge Club Dronten (ABCD)

Bridge is een boeiend spel, dat iedereen kan leren. De bridgeclub in Dronten heeft ongeveer 200 leden. Naast de competitie worden ook diverse andere bridgeactiviteiten georganiseerd, zoals een bridgeweekend en het zogenaamde ‘Rondje Dronten’. De bridgeclub brengt een uitgebreid sociaal netwerk met zich mee; bridge wordt veel in huiselijke kring gespeeld. Bridge geeft je een wakker brein en heeft een positieve invloed op je leven.
Je hoort vaak zeggen: ‘Bridge heeft me zoveel gebracht’.

ABCD verzorgt ook bridgecursussen samen met de Meerpaal Academie. Elk jaar in begin oktober starten er cursussen voor beginners en gevorderden.

Alzheimer Café Dronten

Dementie is een ingrijpend ziektebeeld dat veel vragen oproept bij iedereen die er mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat er een plek is waar iemand met die vragen naar toe kan. Het Alzheimer Café in Dronten is zo’n plek, het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en belangstellenden.

Elke tweede woensdag van de maand organiseren we een bijeenkomst in De Meerpaal in Dronten. De onderwerpen verschillen per maand en hebben allen te maken met dementie.
Tijdens de avonden zijn er deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden of u kunnen helpen bij het regelen van zorg of begeleiding.

Alzheimer cafe Dronten maakt onderdeel uit van de landelijke organisatie Alzheimer Nederland.
Alzheimer Nederland zet zich in voor
• Onderzoek naar dementie
• Ondersteuning cliënten en mantelzorgers
• Belangenbehartiging
• Dementievriendelijke samenleving
• Voorlichting en informatie

Apollo Ensemble

Het Apollo Ensemble stort zich op de muziek alsof ze voor het eerst mag klinken. Uit ruim vijf eeuwen muziekgeschiedenis, van Monteverdi tot Stravinsky, kiezen we de mooiste kamermuziek en geven stukken nieuwe zeggingskracht. Variëteit in klank vloeit voort uit onze flexibele vorm van duo tot orkest en uit de instrumenten passend bij de tijd van compositie. Wat telt is de interactie die we werkelijk met ons publiek ervaren; in concerten en op ons Via Musica Festival, door training en coaching van professionals en amateurs, en in langdurige en brede samenwerkingen met scholen. Veel méér dan vermaak; het Apollo Ensemble ziet muziek als levenskracht!

Bewonerscommissie “Woonark”

Het behartigen van de algemene belangen van de bewoners en deze bespreken in overleg met OFW.

Biddinghuizer Biljart Club

Biljarten is een leuke bezigheid voor elke leeftijd. Of je hoog of laag speelt maakt niet uit.
Iedereen is welkom in ons mooie clubgebouw met 6 biljarts.
Schroom niet, wip eens langs en kijk vrijblijvend of het je iets lijkt.

Bistro Remke

Wij, van Bistro Remke, ondersteunen Coalitie ZamenEen. Aandacht geven aan elkaar vinden we belangrijk. Daar wordt de wereld immers een stuk leuker van! Alleen uit eten gaan doe je niet zo gauw. We werken graag mee aan initiatieven die samen eten stimuleren.

Buurtzorg Dronten

Visie van Buurtzorg: “Eerst buurten dan zorgen”

Buurtzorg heeft voor deze visie gekozen om aan te geven dat het opbouwen en onderhouden van de relatie met de cliënt en de mensen in de omgeving voor wijkverpleegkundige en wijkziekenverzorgenden een belangrijke voorwaarde is om hun werk goed te kunnen doen.

De organisatievorm wijkt af van de reguliere zorg en heeft een bijpassende werkwijze.
Buurtzorg stemt beter af op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en zijn naasten.
Buurtzorg heeft een belangrijke rol hierin waarbij de cliënten niet buiten de gemeenschap komen te staan. Verbindingen maken tussen individuele zorg en ondersteuning van de mantelzorg en zorg voor de buurt. Dat is waar Buurtzorg voor staat.

Christelijke Gereformeerde Kerk

Wij zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dronten. De Ontmoetingskerk bestaat sinds 14 maart 1964 als Christelijk Gereformeerde kerk (CGK). We geloven dat God zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om ons vrij te maken.

We willen van God en van elkaar leren en op een gezonde en verantwoorde manier met elkaar omgaan en God te dienen. Als kerk laten we ons leiden door het evangelie van Jezus Christus en willen we op Hem wijzen als de bron van ons bestaan! U bent altijd van harte welkom om de kerkdiensten vrijblijvend mee te maken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust met ons contact op.

Coloriet

Verbinding met aandacht
Vanuit thuiszorg, dagbesteding en in onze woonzorgcentra is het gros van onze cliënten alleenstaand. Eenzaamheid kan dan makkelijker op de loer liggen. Vanuit onze missie en visie willen wij samen kleur geven aan waardevol leven.

Ontmoeting
Samen creëren mensen een waardevol bestaan door elkaar te zien, te horen en te kennen. De aanwezigheid en de vertrouwde gezichten van onze medewerkers zijn van belang.

Preventie
We hechten veel waarde aan preventie. Stimuleren wat mensen nog zelf kunnen.

Samen
Iedereen kan zorg nodig hebben. Het leven heb je niet altijd zelf in de hand. Wij staan voor je klaar als jij dat nodig hebt.

De Bibliotheek FlevoMeer

De deuren gaan open en de eerste bezoekers komen binnen. Een echtpaar bestelt een kop koffie op het Serviceplein en zet zich aan de leestafel. Met de krant van de dag en alle tijdschriften binnen handbereik, raken zij al gauw in gesprek met andere bezoekers.
Een vader met drie kinderen en een flinke stapel boeken, komt alles inleveren en gaat op zoek naar nieuw leesvoer. Beneden op de jeugdafdeling ziet hij dat er elke woensdag 3D-printen is in de bibliotheek. Terwijl hij dit noteert in zijn telefoon, ziet hij in zijn ooghoek dat zijn jongste druk bezig is met de verkleedkleren. Even verderop ziet hij de andere twee rondspringen op de Active Floor.
Ondertussen komen er wat jongeren binnen die beneden in de kelder een rustige plek vinden om hun telefoon op te laden en wat huiswerk te maken.

Werk en studieplekken zijn er genoeg in de bibliotheek. Helemaal met de komst van het Kennisplein op de tweede etage. Een ruime en lichte plek om samen met anderen of alleen te leren. “Hier kan ik rustig werken. Thuis heb ik te veel afleiding”.
Op woensdag- en donderdagochtend staat ontmoeten en kennis delen centraal. Er zijn diverse samenwerkingspartners aanwezig om inwoners te informeren en vragen te beantwoorden over onderwerpen als werk, gezondheid, wonen, studie, financiën, reizen en de digitale overheid.
Ook zie je op de tweede etage regelmatig groepjes mensen zitten voor het leren van de Nederlandse taal en -cultuur. Zij worden binnen Huis voor Taal begeleidt door enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

In Dronten kent de bibliotheek ruime openingstijden. Naast het lenen van boeken en tijdschriften, kan je ook terecht voor allerlei workshops, lezingen en inloopspreekuren.

De Herberg

Stichting de Herberg Dronten beheert 2 inloophuizen, te weten locatie Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2 en locatie Woonark (in het Denksportcentrum), de Oost 52.

Inloophuis de Herberg heeft als missie: “zorgdragen voor- en belangen behartigen van een kwetsbare groep in onze samenleving’’. Het inloophuis is bedoeld een plaats te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en waar gelegenheid is om zich even terug te trekken uit de eenzaamheid en zorgen van alledag.

Het inloophuis is voor iedereen. Een plaats waar koffie en thee klaar staat; waar mensen zijn om tegenaan of mee te praten; waar gezelligheid geboden wordt en allerlei activiteiten ontplooid kunnen worden. Het inloophuis heeft geen drempel. Een enthousiaste groep gastvrouwen en heren maken deze plek mogelijk en geven op persoonlijke wijze gestalte aan de doelstelling van het inloophuis. Inloophuis de Herberg is een open inloop waar de ontmoeting centraal staat. De doelgroep is de oudere medemens, alleenstaande en/of contactbehoeftige.

De Kemenade

Voel jij je soms eenzaam? We hebben allemaal wel eens momenten waarop we ons alleen voelen. Gelukkig kan je hier iets op verschillende manieren iets aan doen.

Bij De Kemenade geloven we in de kracht van zwemmen als middel tegen eenzaamheid. Onze deuren staan wijd open om je te verwelkomen in een warme en gezellige omgeving, waar zwemmen plezier brengt en mensen samenbrengt.

En het beste van alles? Zwemmen is niet alleen leuk, het is ook goed voor je gezondheid! Kinderen, volwassenen – iedereen is welkom in ons zwembad om mee te doen.

Kom van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 14:00 uur naar De Kemenade en ontdek via een laagdrempelige instap hoe zwemmen eenzaamheid kan verminderen en vreugde kan brengen.
Meld je aan per e-mail: zwemmen@dekemenade.nl.

De Meerpaal Welzijn

De Meerpaal Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Dronten die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. In iedere wijk is een team van De Meerpaal Welzijn aanwezig om inwoners met vragen over zorg, welzijn of vrijwilligerswerk bij te staan. We kijken samen altijd eerst wat iemand zelf kan bereiken binnen het netwerk van familie, vrienden of buren. Lukt het binnen dit netwerk niet dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Onze aanpak is erop gericht dat men zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kan. Onze medewerkers faciliteren daarin door in de wijken in Dronten en in Swifterbant en Biddinghuizen dichtbij de inwoners te werken.

Door bij grote maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid gezamenlijk op te trekken met andere relevante partijen zorgen we er voor dat er een sterk vangnet is voor de mensen die een extra steuntje nodig hebben.

Samen kom je verder. Daarom dragen wij als welzijnsorganisatie graag bij aan de coalitie tegen eenzaamheid.

De Pensionado’s | bewust (door)werken tijdens pensioen

Natuurlijk wil jij als gepensioneerde niet stilzitten tijdens jouw pensioen. Bij De Pensionado’s vind jij de ideale bijbaan die aansluit op jouw vaardigheden en persoonlijkheid. Ontdek nieuwe mogelijkheden en misschien zelfs een nieuwe passie waar je nooit eerder aan gedacht had.

Onze unieke werkwijze gaat verder dan alleen het kijken naar jouw diploma’s van decennia geleden. Bij ons staat jouw persoonlijkheid centraal en zorgen wij voor de perfecte match tussen jou en de opdrachtgever. Zo kun jij met plezier en voldoening blijven werken en iets betekenen voor anderen. Wij geloven erin dat gepensioneerden waardevol zijn en dat zij nog veel kunnen bijdragen op de arbeidsmarkt.

Ontdek wat De Pensionado’s voor jou kan betekenen:
1. Werk (parttime) door bij je oude werkgever. We overleggen graag met je wat de mogelijkheden zijn.
2. Werk door in je eigen vakgebied, maar nu misschien dichter bij huis. Kijk maar eens naar onze vacatures en anders vinden we wel een plek voor jou.
3. Ga eens worden wat je altijd al had willen zijn. Dit kan mooi in een bijbaan bij jou in de buurt. Kijk maar eens naar onze vacatures.

Denksportcentrum Dronten (DCD)

Het Denksportcentrum Dronten (DCD) heeft als doelstelling het zijn van een buurthuisfunctie en het faciliteren van een plek waar denksport verenigingen (maar andere verenigingen zijn ook welkom bijvoorbeeld de EHBO) hun hobby kunnen uitvoeren. Denk voor buurthuisfuncties aan bijvoorbeeld de Herberg en voor sportverenigingen aan Bridgen, dammen, schaken, de fotoclub et cetera.

Diëtistenpraktijk TopCare

Eenzaamheid vergroot het risico op ondervoeding. Mensen die weinig sociaal contact hebben, hebben vaak een verminderde eetlust. Ouderen die ineens alleen komen te staan, vinden de eetmomenten minder aantrekkelijk, koken liever niet voor zichzelf of slaan tussendoortjes over. Het is een soort vicieuze cirkel waarin ze belanden, er is vaak niemand die vraagt: “heb je wel gegeten?’’ Steeds meer van hen kampen dan ook met ondervoeding, wat leidt tot verlies van spiermassa. Om juist zo zelfstandig en mobiel mogelijk te kunnen blijven, zijn goede spieren belangrijk! 

Heeft u minder eetlust, (ongewenst)gewichtsverlies of kent u iemand met mogelijke ondervoeding? Dan is het raadzaam om een diëtist in te schakelen. Diëtistenpraktijk TopCare werkt samen met uw thuiszorg, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan de functionaliteit én de kwaliteit van leven.

Divine Dance Center

Divine Dance Center is een dansschool in Dronten aan Het Spaarne 21. Iedereen is welkom vanaf 2 jaar tot en met volwassenen 60+ en wordt ingedeeld naar zijn/haar niveau om zo optimaal de les te kunnen beleven. De lessen worden gegeven in groepsverband en staan voor kwaliteit en plezier. Via een laagdrempelige instap ervaar je het plezier in dansen en leer je een gedegen basis.

Empowered by Diesel

emPOWERed by Diesel biedt deskundige begeleiding bij (langdurige) eenzaamheid. Die begeleiding richt zich met name op het versterken van eigen kracht, zelfvertrouwen en vaardigheden, waardoor iemand die zich (te vaak) eenzaam voelt weer grip op het leven krijgt, weer mogelijkheden ziet die bij hem/haar passen en het leven weer prettiger maken.

Annemieke Diesel is specialist eenzaamheid (HBO, Faktor5) en gecertificeerd trainer/coach voor de cursus Creatief Leven: de aanpak die écht werkt. Als adviserend gesprekspartner voor onder andere zorgprofessionals informeert zij over ontstaan, gevolgen én effectieve aanpak van eenzaamheid, en verzorgt presentaties en workshops voor eenieder die eenzaamheid aan wil pakken.

Evangeliegemeente Shekinah

Ook Evangeliegemeente Shekinah ondersteund ZamenEen van harte.

Flevo’s Mannenkoor

Flevo’s Mannenkoor is het enige onafhankelijke mannenkoor van Flevoland. Opgericht in 1972, en aangesloten bij het Landelijke KNZV. Wij repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in Zalencentrum “Open Hof” te Dronten.

Het koor heeft momenteel 61 leden, met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Wij geven naast spontane optredens een voorjaarconcert en het inmiddels traditionele “Concert in kerstsfeer” op 2e kerstdag. Ook zijn we op 4 mei bij de dodenherdenking in Dronten.

Flevoboulers

Doel van de Stichting
De Stichting heeft tot doel het (doen) vergroten van het sociaal en maatschappelijk welzijn van ouderen in Swifterbant en omgeving, door middel van het laagdrempelig faciliteren van Jeu de Boule als spelactiviteit

Gemeente Dronten

Wij als gemeente Dronten streven naar een samenleving waarin we naar elkaar om zien. Hierbij speelt ontmoeten een belangrijke rol. Uit deze ontmoetingen ontstaan nieuwe contacten en nieuwe netwerken die belangrijk zijn voor eenieder. Dit moeten we als samenleving gezamenlijk doen; inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente. Met professionals en vrijwilligers van organisaties werken we samen om vragen van inwoners te beantwoorden. Dit proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te doen.

Vanuit deze gedachte participeren wij graag in de coalitie ‘ZamenEen’ tegen eenzaamheid.

Flevomeer bibliotheek | Dronten
GGD Flevoland

Iedereen voelt zich wel eens alleen. Bijvoorbeeld op een feestje waar je niemand kent. Of als je in een vreemde stad bent en er is niemand die je de weg kan vertellen. Je eenzaam voelen, dat heeft niet per sé te maken met hoeveel mensen je kent of hoeveel mensen er in de buurt zijn. Eenzaamheid is een gevoel. Je voelt je eenzaam als je het gevoel hebt dat je niet verbonden bent met anderen. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat anderen niet om je geven. Dat er niemand naar je omkijkt.

Het is niet nodig om je eenzaam te blijven voelen. Je kunt er iets aan doen.

Heb je last van eenzaamheid? Praat er met anderen over. Bijvoorbeeld met je ouders, met iemand op school of iemand anders die je vertrouwt. Ook kun je met ons chatten: https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/

Het is ook mogelijk direct een afspraak te maken met één van onze jeugdverpleegkundigen. Bel hiervoor met 088 – 0029920.

GKV Dronten-Zuid

Als Gereformeerde Kerk geloven we dat Jezus op deze wereld is gekomen om naar ons mensen om te kijken en ons te redden. Daarom proberen we ook om te kijken naar elkaar en om God en elkaar te ontmoeten. Dit doen we bijvoorbeeld in onze kerkdiensten, waarbij elke zondag de deuren voor iedereen geopend zijn. Kijk op onze website en onze Facebook-pagina voor meer activiteiten en kom gerust eens binnen lopen.

GT Mobility

GT Mobility is een winkel in Dronten in mobiliteitsmiddelen en zorghulpmiddelen. Bij ons kunt u terecht voor brommobielen, scootmobielen, rolstoelen, rollators, aangepaste fietsen en meer. Wij vinden mobiliteit belangrijk. Het brengt mensen samen en geeft vrijheid. Het juiste hulp- of vervoersmiddel helpt u om zelfstandig te blijven en geeft u de vrijheid om zelf boodschappen te doen, de hond uit te laten of bij iemand op de koffie te gaan; en dat is goed voor de sociale contacten. Ons motto is dan ook “uw mobiliteit is ons streven”.

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen? U bent van harte welkom in onze winkel aan Houtwijk 49 in Dronten. De koffie staat voor u klaar. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

H. Norbertusparochie

UITGANGSPUNTEN WERKGROEP “KERK EN SAMENLEVING”

De KESA (werkgroep kerk en samenleving) heeft oog en oor voor mensen in acute nood in de Dronter samenleving. Het zijn “probleemgevallen” die tussen wal en schip vallen bij gemeente en overheid. Daarbij wordt nooit gekeken naar ras, geloof of afkomst. Wel is er meestal intensief overleg met de plaatselijke instanties. (MDF, woningbouwvereniging enz.)

De steun die wordt geboden kan uiteenlopen van geldelijke steun tot en met verhuizing van spullen/meubels of andere praktische zaken. Daarnaast is er een aantal vaste activiteiten, zoals bv. het inzamelen van kleding voor het AZC, de paasactie en de kerstpakketten. Ook is er regelmatig overleg met het AZC. Sinds januari 2018 is het fietsenplan DPD (diaconaal platform Dronten) toegevoegd.

Herstelnetwerk

Herstelnetwerk Dronten zet zich in om mensen hulp te bieden bij herstel in allerlei vormen.

Herstelnetwerk Dronten is er voor jou en organiseert bijeenkomsten voor een ieder die te maken heeft met herstel op wat voor manier dan ook. Niet alleen dus voor hen die zelf leven met een psychische kwetsbaarheid, maar ook voor hen die daar als naaste of vanuit (vrijwilligers)werk mee te maken heeft. Onder begeleiding van een ervaringsdeskundige bieden wij ruimte om te delen waar je in vastloopt en wat je bezig houdt.

Ook bieden wij ondersteuning aan en informeren wij; zorgprofessionals, beleidsmakers en beleidsuitvoerders over het belang van een herstelondersteunend zorgstelsel. Onze ervaringsdeskundigen zij bij uitstek geschikt en opgeleid om vanuit hun rijke ervaring de knelpunten in ons zorgstelsel onder de aandacht brengen.

 

Hospice Dronten

Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Ondersteuning Thuis in Dronten ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat kan thuis of, als dat niet goed meer mogelijk is, in het hospice.

Ieder mens is uniek en waardevol, in het leven als in het sterven. Sterven hoort bij het leven en is een normaal proces. Het is belangrijk om het leven goed en waardig af te ronden, waarbij er zoveel mogelijk ruimte is om aan de eigen wensen en behoeften in deze fase toe te komen.

Uitgangspunt in het hospice is dat de mens zoveel mogelijk de eigen regie houdt.

Zolang mogelijk ondersteunen vrijwilligers de mantelzorg en verpleegkundige zorg in de thuissituatie. De dagelijkse zorg kan worden overgenomen door een deskundige vrijwilliger waardoor de naasten wat meer rust krijgen.

Huisartsen Biddinghuizen

Ook Huisartsenpraktijk Biddinghuizen ondersteund ZamenEen van harte.

Huisartsen Dronten-Zuid

De huisartsen van huisartsenpraktijk Dronten-Zuid steunen het initiatief Zameneen.

Juist in deze tijd is het goed dat een organisatie met behulp vrijwilligers iets optuigt om die mensen die eenzaam zijn, een luisterend oor, of meer te bieden.

Huisartsen Swifterbant

Ook Huisartsenpraktijk Swifterbant ondersteund ZamenEen van harte.

Humanitas

Humanitas Ontmoeting – Een kopje koffie, of er samen op uit?
De vrijwilligers van Humanitas begrijpen dat de dagen soms lang kunnen duren voor wie door omstandigheden niet veel buiten de deur komt. Zij kunnen goed luisteren en zijn er speciaal voor mensen die hun gedachten, ervaringen en verhalen met iemand anders willen delen.
Of u kunt er samen op uit gaan: wandelen, koffiedrinken, samen eten in groepjes van 4 (Smikkelaars), of iets anders. Het gezellig hebben met elkaar is een groot goed binnen Ontmoeting.
Wilt u meer informatie over Humanitas Ontmoeting, neem dan contact op met de coördinator Hilde Kraaijeveld via telefoon 06 838 11 168 of e-mail humanitasdronten@infracom.info

Steun bij Rouw en Verlies
Het verlies van een dierbare door overlijden maakt heel wat emoties en gevoelens los: verdriet, verslagenheid, woede, pijn, ontkenning, eenzaamheid. De behoefte aan steun kan dan groot zijn. Na verloop van tijd kunnen de steun en het begrip van familie en vrienden minder worden. Maar voor u blijft de behoefte aan een klankbord bestaan. Een opgeleide vrijwilliger van Humanitas kan ondersteuning bieden. Wij bieden zowel individuele ondersteuning bij u thuis als gespreksgroepen met lotgenoten.
Wilt u zich nader oriënteren neem dan contact op met de coördinator: Marjan Verbraak tel. 06-31573624 of e-mail : marjanverbraak@gmail.com

Huurders Belangen Vereniging HBV

De Huurders Belangen Vereniging HBV, behartig de belangen van alle huurders OFW.
Zowel bij Oost Flevoland Woondiensten als bij de gemeente Dronten.

Icare

Ook Icare Flevoland steunt de activiteiten van ZamenEen in de gemeente Dronten.

InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Door ontmoeten, te doen en ontdekken is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

JP van den Bent

Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen.

Ondersteuning is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse.

Jumbo Bleeker

Jumbo Bleeker zijn de Jumbo supermarkten aan de Wardhof in Dronten Zuid en de Binnenloop in het centrum van Dronten. Wij streven ernaar om onze klanten elke dag weer de leukste boodschap te laten ervaren door gezellig bijeen te komen in een van onze supermarkten waar ons personeel met een glimlach voor u klaar staat! Dit doen wij al generaties lang in Dronten binnen ons mooie familiebedrijf Jumbo Bleeker. Jumbo Bleeker: Generaties met een glimlach!

KBO

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen “omzien naar elkaar”. Dat doen we vanuit zes speerpunten: wonen,  welzijn en zorg,  veiligheid,  koopkracht,  digitalisering en  zingeving.

In Midden Flevoland organiseren wij bijeenkomsten voor ouderen op allerlei gebied van themamiddagen tot bedrijfsbezoeken en samen eten.

Bejaarde of zieken leden worden regelmatig bezocht door vrijwilligers van de werkgroep ‘Lief en Leed’. Gezamenlijk worden de rijbewijskeuringen en belastingaangiften voor de leden georganiseerd. En kan men vertegenwoordigers van de Bonden ook persoonlijk aanspreken op het kennisplein van de Bibliotheek in Dronten.

Ook zijn er maandelijks publicaties voor leden en is er een landelijk magazine met achtergronden en meerdere thematische informaties voor ouderen.

Klaverjasclub Niet Rokers

Kom gezellig klaverjassen in het Denksportcentrum (De Oost 52 Dronten).
Vanaf 5 september tot 12 december 2023 en vanaf 9 januari tot 28 mei 2024 iedere dinsdagmiddag om 13:30u tot 16:30u
Iedereen is welkom.

Kwintes

Samen sterker in de samenleving

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen.

Wij zijn er voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat is vaak complex en kan bestaan uit een combinatie van verslaving, autisme, huiselijk geweld, dakloos zijn of een forensische maatregel.

Kwintes werkt samen met tal van ketenpartners en biedt volgende:

  • Crisisopvang, vrouwenopvang, dag- en nachtopvang
  • Beschermd en begeleid wonen: tijdelijk of langdurig
  • Gespecialiseerde begeleiding: ondersteuning thuis, begeleiding naar werk, bemoeizorg
  • Participatie door dagbesteding, activering en werken
  • Ondersteuning van cliëntgestuurde initiatieven
  • Behandeling van jongvolwassenen
  • Expertisecentrum voor o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties
Kwoot

Kwoot ondersteunt het initatief ZamenEen van harte. We hebben dan ook graag meegewerkt aan het ontwikkelen van het logo van ZamenEen. Wil je meer weten over wat we allemaal nog meer doen op het gebied van reclame en communicatie? Neem dan een kijkje op onze website.

Lokale Omroep Dronten

Lokale Omroep Dronten is een van de lokale entititeiten van de Flevolandse Media Stichting.
Doel van Lokale Omroep Dronten is het lokale nieuws te brengen van en voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Dit doen wij op een zo aantrekkelijk, informatief en educatief mogelijke wijze de toegewezen kanalen en via internet, sociale media en via de website. Hierbij betracht Lokale Omroep Dronten de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende instanties op het gebied van educatie, cultuur, informatie, en vele anderen.

Mantelkring

Onder het motto ‘wie zorgt voor de mensen die zorgen?’ is Mantelkring ontstaan. Bij dit initiatief staan (h)erkenning, uitwisseling van emotionele en praktische ervaringen en ontspanning centraal. Het aanbod bestaat uit wekelijkse wandelingen onder begeleiding van een coach, zondagsuitjes, speciale themabijeenkomsten en creatieve salons. 

MDF

U heeft behoefte aan contacten met andere mensen, maar u weet niet met wie. U voelt zich eenzaam. Dat is vervelend. Toch kunt u op veel manieren in contact komen met andere mensen. Misschien vindt u dat lastig. Maar alle begin is moeilijk.
Op de website van MDF https://www.mdflevoland.nl/eenzaamheid leest u tips, die u op weg kunnen helpen.
Zoekt u hulp of advies bij uw gevoelens van eenzaamheid. Of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met het maatschappelijk werk van MDF. De maatschappelijk werkers van MDF helpen met het oplossen van verschillende problemen of het beantwoorden van vragen die u in uw dagelijks leven tegenkomt.

Odd Fellows

Odd Fellows zijn een groep mensen die meer uit het leven willen halen. We zoeken vriendschap en verbondenheid met mensen die ook verdiepende gesprekken willen voeren over levensvragen. En we inspireren elkaar in persoonlijke groei en in het mooier en beter maken van onze wereld. Leden komen uit de wijde regio van Dronten en Lelystad, hebben verschillende leeftijden en achtergronden maar zijn allemaal mens, met een verhaal. Het gaat om wie je bent en niet om wat je doet of hoeveel je doet. Spreekt dit je aan en ben je op zoek naar persoonlijke groei en verdieping? Je bent welkom om te verkennen of Odd Fellows deze aanvulling in jouw leven kan zijn.

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck gaat uit van : * zelf ontdekken, *zelf ervaren, * zelf bewust worden,*zelf leren veranderen. De oefentherapeut ondersteunt en coacht dit proces. Wij bieden reguliere oefentherapie, psychosomatische oefentherapie en ook slaapoefentherapie.

Tijdens werken met het lichaam komt er veel informatie over de persoon naar boven en in de gesprekken die plaats vinden kan het zijn dat iemand zich voldoende vertrouwd voelt om het kwetsbare woord EENZAAMHEID ter sprake te brengen. Vanuit onze psychosomatische aanpak ( klachten in het lichaam staan in relatie tot wat zich in het brein afspeelt en ook andersom) kunnen wij individueel uitzoeken waar de schoen wringt en samen naar oplossingen zoeken, dan wel verwijzen naar het telefoonnummer van de coalitie tegen eenzaamheid.

Ontmoetingspark Buiten!

Ontmoetingspark Buiten! is een plek voor ontmoeting en verbinding. Iedereen is welkom! We zijn bijna elke dag open en organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud(er).

Oost Flevoland Woondiensten

Ook Oost Flevoland Woondiensten steunt ZamenEen.

OpenJeHart

Bij het initiatief OpenJeHart komen mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging. Wie, dikwijls na een kantelmoment te hebben doorgemaakt, op zoek is naar uitbreiding van het sociale netwerk kan deelnemen aan de wekelijkse wandelingen onder begeleiding van een coach, zondagsuitjes, speciale themabijeenkomsten en Creatieve Salons. Het motto bij dit alles is “alles mag en niets moet”. 

PCOB

Seniorenvereniging PCOB Dronten is onderdeel van de landelijke Protestants-Christelijke Ouderenbond. De vereniging is een maatschappelijke belangenbehartiger voor alle senioren in Nederland voor landelijke, provinciale en plaatselijke maatschappelijke vraagstukken.

De Seniorencoalitie Dronten, een samenwerkingsverband van diverse seniorenorganisaties, behartigt  de plaatselijke belangen voor alle senioren in Dronten.

PCOB Dronten heeft als missie om de ontmoeting van senioren in Dronten te stimuleren en te organiseren. Leden van andere seniorenorganisaties en alle niet-leden worden uitgenodigd om aan de ontmoetingsmomenten deel te nemen.

Philadelphia Werk & Begeleiding Noord Nederland

Philadelphia Werk & Begeleiding Noord-Nederland richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Ons motto is een gewoon eigen leven.

De verschillende begeleidingsmethodieken zijn gericht op het versterken van talenten, van de zelfredzaamheid en het eigen netwerk. Dit doen wij via arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, ambulante ondersteuning en jobcoaching.

Politie Dronten

De politie Dronten ondersteunt de coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen. De politie Dronten, komt veel bij de mensen thuis en zien vaak achter de voordeur wat er gaande is. Wij hebben een signalerende, adviserende en doorverwijzende functie. Bij zorg rondom ouderen, maken wij een zorgmelding richting de GGD Flevoland. Zij kunnen dan voor de juiste interventie zorgen.

In ons werk komen wij mensen tegen die sociaal of emotioneel eenzaam zijn. Mensen die achterblijven nadat hun partner is overleden of mensen die weinig sociale contacten hebben. Wat is het mooi om de handen samen ineen te kunnen slaan en er voor te zorgen dat eenzaamheid in de gemeente Dronten tot een minimum wordt beperkt.

Protestantse Gemeente Dronten

Wij proberen als kerk concreet gestalte te geven aan Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De diaconie ondersteunt mensen die (tijdelijk) in de knel zitten, zowel plaatselijk als wereldwijd. We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook de schakel naar de juiste professionele hulp zijn als dat nodig is. Er zijn goede contacten met de gemeente Dronten en overige instanties.

Speciale aandacht voor ouderen:

Ouderen vanaf 80 jaar krijgen bezoek van ouderenbezoekers in een frequentie die door de 80+er zelf op prijs wordt gesteld. Er is aandacht voor verjaardagen en jubilea, maar ook voor verdrietige of moeilijke omstandigheden. Tevens krijgen de ouderen een uitnodiging voor de Kerst- en Paasmiddagen, de jaarlijkse bootreis en de Open Kerkzondag.

Rabobank

Ook de Rabobank ondersteund ZamenEen van harte.

Restaurant Aan de Fonteyn

Restaurant Aan de Fonteyn ondersteunt Coalitie ZamenEen van harte.

Rode Kruis

Weet wat je moet doen: Goed Voorbereid

Het Rode Kruis, DE internationale, humanitaire noodhulp organisatie is ook actief in Nederland en ook in Dronten.

Het Rode Kruis verzorgt op aanvraag een workshop over de risico’s in en om het huis. Met elkaar bespreken we hoe u o.a. vallen, brand en inbraak kunt voorkomen en wat u kunt doen als het toch mis gaat.

In Dronten zijn meerdere Rode Kruis Contactcirkels actief . U wordt dagelijks gebeld en belt zelf een volgende deelnemer in de Cirkel.

Het Rode Kruis kan ook een workshop of cursus bieden gericht op het versterken van het Sociale Netwerk. Een sterk netwerk zorgt ervoor dat mensen elkaar beter kunnen helpen en elkaar om hulp kunnen vragen.

Restaurant | Aan de Fonteyn Dronten
Saar aan Huis Flevoland

Ook Saar aan Huis Flevoland ondersteunt ZamenEen van harte!

We willen allemaal graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor de meeste mensen komt er een moment dat ondersteuning wenselijk is. Familie en vrienden helpen graag, maar vaak is extra ondersteuning nodig ook om de familie en vrienden te ontlasten. Saar aan Huis biedt de oplossing! Een fijne, betrouwbare en vaste Saar geeft deze extra ondersteuning graag. De boodschappen, een wasje, samen koken en eten, samen een wandeling of fietstochtje of gewoon een luisterend oor, de Saar is er voor de cliënt.

Stichting Forzsa

Ambulante ondersteuning verslavingszorg vanuit ervaringsdeskundigheid.

Stichting MeerSamen

Wij staan als Stichting MeerSamen voor alle inwoners in onze gemeente die met elkaar wat voor elkaar willen doen, gericht op het wegnemen van het gevoel van eenzaamheid, gericht op met elkaar zinvolle dingen doen en dat alles zonder winstbejag.

Stichting MeerSamen richt zich op nieuwe impulsen, die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen in onze gemeenschap van ruim 43.000 unieke mensen. Impulsen die vertaald worden naar initiatieven. Initiatieven die tevens voortkomen uit een behoeftepeiling bij de organisaties verbonden aan Coalitie ZamenEen én inwoners tijdens een jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. Initiatieven die vervolgens worden uitgewerkt en getoetst.

Stichting Onder Dak

Stichting Onder Dak is de enige belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Sinds 1994 zijn wij actief voor betere integratie, participatie en toegankelijkheid van mensen met een chronische ziekte en/of handicap, zowel lichamelijk als verstandelijk als geestelijk, in onze samenleving, gemeentelijke voorzieningen en het bedrijfsleven.

Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers behartigen wij de belangen van onze deelnemers. Onder andere door middel van onafhankelijk sociaal advies, cliëntondersteuning Wmo, vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), toegankelijkheidsonderzoek, voorlichting op scholen, aangepaste lessen voor computergebruik, zwemmen, tekenen en schilderen, scootmobieltochten en het organiseren van activiteiten en evenementen voor en door onze doelgroep.

Mensen met een beperking zijn onze zorg!

Toon Hermans Huis

Dronten heeft sinds een aantal jaren een inloophuis (THHD) voor mensen met kanker en hun naasten. Het hebben van kanker kan iedereen overkomen, je leven staat op de kop en ook die van je naasten. Het THHD wil een plek zijn voor ontmoeting en ondersteuning. Kankerpatiënten en hun naasten kunnen er luisteren naar elkaars verhalen, ze kunnen deze delen om het op die manier samen te verwerken. Hiermee wil het THHD de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verhogen om zo tot een betere verwerking te komen zowel  lichamelijk, psychisch als sociaal.

Het vrijwilligersteam denkt in de toekomst ook meerwaarde te kunnen bieden aan Zamenéén. Eenzaamheid kan bij onze gasten worden gesignaleerd en deze gasten kunnen worden gewezen op de organisatie. Ook andersom kunnen de aangesloten groeperingen doorverwijzen naar het THHD.

Topfit Fysiotherapie

Topfit Fysiotherapie bestaat al meer dan 25 jaar en als ‘PLUS-praktijk’ bieden we de best mogelijke zorg in Flevoland en omgeving waaronder Almere-Haven, Dronten, Lelystad, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Zwolle. U kunt bij ons terecht voor álle fysiotherapeutische specialismen voor volwassenen.

Naast fysiotherapie bieden we ook beweegprogramma’s, hydrotherapie en hydrogym (bewegen in het water) en wandelen in de wijk. We ondersteunen u fit en vitaal te blijven.

Topfit is altijd op zoek naar verbeteringen binnen de fysiotherapie, zo blijven wij innoveren!

Wij willen ons graag inzetten om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar maken en indien gewenst door te verwijzen naar MeerSamen of andere instanties. Door MeerSamen zijn de lijntjes tussen elkaar kort.

Restaurant | Aan de Fonteyn Dronten
Triade Vitree

Triade Vitree heeft in Dronten meerdere woon- en dagbestedingslocaties en een mobiel team voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Eenzaamheid komt in elke groep en woonvorm voor helaas.

Zeker met ons mobiele team, die bij mensen thuis komt om te ondersteunen, kunnen en willen wij vroege signaleringen oppakken. Verder bieden wij verschillende activiteiten aan en zijn er bij ons mogelijkheden tot dagbesteding en werk.

Voedselbank

De centrale taak van onze Voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Vraagelkaar

Vraagelkaar is een beweging vol sprankjes geluk. Vraagelkaar is een frisse beweging vol sprankjes geluk. Via Vraagelkaar.nl kom jij in contact met anderen om samen iets leuks te doen en/of iets voor elkaar te betekenen.

Restaurant | Aan de Fonteyn Dronten
Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland

Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland ondersteunt Coalitie ZamenEen van harte.

Restaurant | Aan de Fonteyn Dronten
VWA Digital Agency

Alles hangt met elkaar samen. Bij een holistische benadering gaan we er van uit dat alle onderdelen van een ontwerp voor een product, dienst of systeem in verbinding met elkaar staan en samen een geheel vormen.

Ons team, verdeeld in vier kerncompetenties; concept & strategie, development, business integratie en online marketing, werkt hierin samen. Partnerschap heeft daarbij de focus.

Wij laten herkenbaar zien wie u bent, wat u biedt en wat u te vertellen heeft.

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld

Hoeve Vredeveld ontvangt mensen die op de één of andere manier net een beetje extra zorg of aandacht nodig hebben, maar toch graag op een boerderij aan het werk willen. Op de zorgboerderij ontvangen wij mensen die komen genieten van de dieren, de omgeving en gezelligheid.

Met z’n allen verzorgen wij de dieren en werken met planten in de tuin en kas. Daarnaast is er ook ruimte voor bijvoorbeeld creatieve activiteiten, huishoudelijke taken en spelletjes. De zorgboerderij biedt op een gezellige, speelse en leerzame manier dagbesteding voor alle leeftijden.

ZorgMies Kampen Dronten

Hallo, mijn naam is Jeannette van Akelijen. Aangenaam kennis te maken!

Mijn aanbod is Verbinding en Contact met u door samen te zijn. Dat doe ik vanuit mijn gevoel dat ik graag een steentje wil bijdragen dat het goed gaat met mensen. Vanuit dat perspectief heb ik een bedrijf opgestart die daarin voorziet. Lieve zorgmiesen en -siemen heb ik om me heen verzameld en met elkaar staan we als team en waaieren we overal uit in deze regio naar mensen die onze hulp kunnen gebruiken. Dat kan op allerlei gebieden zijn.

Denkt u bijvoorbeeld aan begeleiding bij dementie, gezelschap thuis, mantelzorgers even ontlasten. Allemaal belangrijke ondersteuning die we met hart en ziel doen.
We betekenen ook graag iets voor u. Bel 06-83242244.