Gewenst geïntegreerd Mantelzorgbeleid in Dronten

21 oktober 2021

As. 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorger.  Stichting MeerSamen bezoekt rond deze tijd de politieke partijen in Dronten om ze te informeren over onze burgerinitiatieven. Daarbij wordt onder meer een Manifest besproken over gewenst mantelzorgbeleid:  Het Manifest “Ontzorg de Mantelzorger”. Doel is meer aandacht te krijgen voor mantelzorgers en het manifest geeft daar richting aan. De hoop is dat het wordt opgenomen in het Coalitieakkoord van de gemeenteraad begin 2022.

Bij het mantelzorgmanifest hoort een  notitie “Aanzet tot mantelzorg beleid” . Beide zijn tot stand gekomen vanuit een werkgroep Mantelzorg van de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid in Dronten. Dit op verzoek van de netwerken Burgers in de Knel en Seniorennetwerk Dronten en met medewerking van onder meer Thuiszorg functionarissen, mantelzorgmakelaar, en vrijwilligersorganisaties. Reden voor de zorg vanuit MeerSamen is dat de komende jaren het aanbod in zorg afneemt door onvoldoende voorzieningen , onvoldoende geschoold personeel en een toenemende belasting van de WMO.