Download twee Manifesten tbv Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – 2026

8 februari 2022

Het bestuur van MeerSamen heeft in de achterliggende periode de diverse raadsfracties opgezocht en hun twee Manifesten overhandigd.

Het ene betreft het Manifest Mantelzorg met de onderliggende notitie Aanzet tot mantelzorgbeleid. Het is opgesteld door deelnemers uit alle drie de burgerinitiatieven, met als afkomst zorg, zorgbeleid , welzijn en welzijnsbeleid. Centraal staat het slechten van de grenzen tussen wonen, sociaal domein en zorg in de gemeente. Daarmee worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd. (www.mantelzorg.nl )

Het andere Manifest betreft gewenst ouderenbeleid in de gemeente en is opgesteld door de Bijenkorf. Dit Manifest spoort sterk met het Advies van de Raad van Ouderen : Advies over Thuis in de Wijk, nu en straks!