Privacyverklaring Stichting MeerSamen

31 juli 2023

Uw privacy is voor Stichting MeerSamen van groot belang. Wij houden ons uiteraard aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.meersamen.nu allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met MeerSamen.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een inwoners- en partnernieuwsbrief. Om toegevoegd te worden aan de lijst van abonnees, dient u zicht aan te melden. Voor de Inwonerskrant kunt u zich aanmelden via mail. Op de Partner Update wordt u ingeschreven bij aansluiting bij de Coalitie ZamenEen. In de nieuwsbrieven leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze activiteiten. Door inschrijving als vrijwilliger bij het MeerSamen Support Team gaat u akkoord met het ontvangen van de Vrijwilligersnieuwsbrief. Voor verzending van alle nieuwsbrieven gebruiken wij uw e-mailadres en naam. U kunt op ieder moment het abonnement op één of meerdere nieuwsbrieven opzeggen door een verzoek hiertoe te zenden aan info@meersamen.nu.

Contactformulier
Bij invulling van ons contactformulier wordt u gevraagd contactgegevens achter te laten zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Uw NAW-gegevens bewaren wij uitsluitend voor de termijn noodzakelijk om uw verzoek of vraag af te handelen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Stichting MeerSamen werkt op geen enkele wijze samen met derden waar het gegevensverstrekking van onze relaties of abonnees betreft. Ingeval gegevens moeten worden gedeeld om door u gevraagde diensten af te leveren, dan gebeurt dit uitsluitend na goedkeuring vooraf, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@meersamen.nu. Wij behandelen iedere klacht intern en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting MeerSamen

Postadres: Golfpark 10, 8241 AB Lelystad

Bezoekadres:  De Rede 80, 8251 EX Dronten (uitsluitend op afspraak)

E-mailadres: info@meersamen.nu

Telefoon: 06 1967 3727