Wie zijn wij

Wij staan als Stichting MeerSamen voor alle inwoners in onze gemeente die met elkaar wat voor elkaar willen doen, gericht op het wegnemen van het gevoel van eenzaamheid, gericht op met elkaar zinvolle dingen doen en dat alles zonder winstbejag. 

Stichting MeerSamen richt zich op nieuwe impulsen, die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen in onze gemeenschap van ruim 43.000 unieke mensen. Impulsen die vertaald worden naar initiatieven. Initiatieven die tevens voortkomen uit een behoeftepeiling bij de organisaties verbonden aan Coalitie ZamenEen én inwoners tijdens een jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. Initiatieven die vervolgens worden uitgewerkt en getoetst.

Vanuit onze missie krijgt de Coalitie ZamenEen, via MeerSamen ondersteuning in de vorm van themabijeenkomsten en informatie richting inwoners omtrent activiteiten die door individuele coalitiepartners worden aangeboden. Daarnaast en misschien bovenal streeft MeerSamen nieuwe samenwerkingsverbanden na. Samen met en voor de ruim 70 partners.

MeerSamen-logo

Ophalen ideeën

Door een scherpe kritische kijk op de samenleving, maar nog meer door het uitvragen van behoeften en gevoelde noden bij inwoners, bepaalt MeerSamen welke projecten voorrang dienen te krijgen.

Tijdens de jaarlijkse MeerSamen Inspiratiebijeenkomst worden inwoners en organisaties geraadpleegd.

Verzoeken, ideeën en suggesties kunnen het gehele jaar bij MeerSamen worden aangedragen. 

Tijdelijkheid

Blijken uitgevoerde initiatieven te voldoen aan een behoefte en vinden ze maatschappelijk draagvlak dan wordt het initiatief belegd bij bestaande marktpartijen en trekt Stichting MeerSamen zich terug. MeerSamen richt zich vervolgens op nieuwe impulsen en projecten.

MeerSamen Support Team

Bij haar projecten weet MeerSamen zich gesteund door een enthousiast team vrijwilligers, samengebracht in het MeerSamen Support Team, die juist het tijdelijke karakter van hun inzet aantrekkelijk vinden en zeer slagvaardig zijn.